ommig

Efter en grundläggande konstnärlig utbildning på Gerlesborgs-
skolan, lärde jag mig dekormåleri via Hantverksföreningen med lärlingsplatser på Operans och Dramatens dekorverkstäder.

På Björkstads Dekorationsmåleri AB lärde jag mig traditionellt dekorationsmåleri. Jag har utvecklat en stark färg och formkänsla,
är flexibel och lätt att samarbeta med. Innehar en Fil mag. i Konstvetenskap och just nu arbetar jag på Bukowskis auktionshus. (sen. uppdaterat: 2010/12/01).

Jag tar varierande uppdrag inom teater, film, reklam, museum och även för privatpersoner och företag. Inom dekorationsmåleri utför jag olika uppdrag ofta tillsammans med Hans Yngve Dekorationsmåleri.